wt.. lis 28th, 2023

Ymaa

Mnóstwo porad w jednym miejscu

Czym jest analiza finansowa i do czego służy?

2 min read

W dzisiejszych czasach sprawnie funkcjonujące i odpowiedzialnie zarządzane przedsiębiorstwo wymaga skutecznych metod kontroli nad finansami i wszystkim, co się z nimi wiąże. Jedną z takich metod jest właśnie analiza finansowa. Jednakże stopień komplikacji struktur przedsiębiorstwa czasami sprawia, że analiza taka nie jest łatwym zadaniem, a jej złożoność znacznie wykracza poza popularne wyobrażenia na ten temat. Czym jest analiza finansowa, jak wygląda i kiedy się ją stosuje?

Czym jest analiza finansowa – podstawy analizy

Określenie analiza finansowa ma kilka znaczeń, które razem budują obraz odpowiadający na postawione powyżej pytanie. Przede wszystkim analiza jest procesem, którego zadaniem jest zdobycie informacji o sytuacji finansowej firmy. W najprostszej wersji analiza finansowa jest zestawieniem stworzonym na podstawie wcześniej przygotowanych sprawozdań finansowych. W takim wypadku daje ona jednak wyłącznie wgląd w wyniki firmy, bez uwzględnienia bardziej zniuansowanych kwestii, jak na przykład sytuacja i procesy, które doprowadziły do tychże wyników. Bardziej głęboka analiza finansowa to badanie nie tylko same wyniki, ale również sytuację rynkową, finansowe otoczenie przedsiębiorstwa, jego zobowiązania i wiele innych kwestii. Tak przeprowadzona analiza daje znacznie głębszy wgląd w sytuację finansową firmy, również w szerszej perspektywie. Analizą finansową nazywa się również sam wynik procesu zdobywania i zestawiania informacji, czyli dokument zawierający dane o finansach firmy.

Jakie są rodzaje analizy finansowej?

Istnieje kilka typów analizy finansowej, które pozwalają na osiągnięcie bardzo różnorodnych efektów, a które najczęściej wykonuje się w odpowiedniej kolejności. Na początku przeprowadzana jest analiza wstępna, która zawiera takie elementy, jak analiza pozioma i pionowa, badanie struktury kapitałowej firmy i określenie źródeł jej finansowania, a także wycenę bilansową, czyli ustalenie bieżącej wartości danego przedsiębiorstwa. W następnej kolejności wykonywana jest analiza wskaźnikowa albo analiza mierników syntetycznych, która rozumiana bywa jako jej nieco uproszczona wersja.

Najważniejsze zadania analizy finansowej?

Do najważniejszych zadań, jakie stawia się przed analizą finansową należy dokładne zbadanie całości sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Brane są tu pod uwagę nie tylko zyski, straty i zobowiązania, ale również przewidywania, sytuacja w branży i potencjalne możliwości. Tak rozumiana analiza finansowa, jest obok analizy techniczno-ekonomicznej, jednym z dwóch elementów analizy ekonomicznej przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Kiedy wykonuje się analizę finansową?

Analizę finansową wykonywać można z różnych powodów. Najczęściej wykonuje się ją regularnie, w określonych odstępach czasu. Dostarcza wtedy niezbędnych danych do skutecznego zarządzania, a inwestorom, czy pożyczkodawcom ułatwia podejmowanie korzystnych dla siebie decyzji. Analizę wykonuje się również kiedy dane przedsiębiorstwo nie wykazuje spodziewanych wyników lub kiedy z innych powodów zachodzi potrzeba zbadania ogólnej kondycji finansowej firmy.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.