pon.. kwi 22nd, 2024

Ymaa

Mnóstwo porad w jednym miejscu

Bankructwo firmy a długi. Co dzieje się z długami po upadłości firmy?

2 min read

Zbyt duża konkurencja na rynku, pogorszenie koniunktury, a ostatnio także obostrzenia związane z COVID-19 – przyczyn bankructwa firmy może być wiele. Co dzieje się z długami firmy, która decyduje się na wszczęcie postępowania upadłościowego?

Postępowanie upadłościowe – co warto wiedzieć?

Na gruncie prawa w Polsce upadłości regulowane są przez ustawę z 28 lutego 2003 – tzw. Prawo upadłościowe. Zgodnie z nią możliwe jest bankructwo firmy jednoosobowej oraz spółki.

Celem postępowania upadłościowego jest możliwie pełne zaspokojenie wierzycieli oraz jednoczesne zapobieganie dalszemu zadłużaniu się firmy. Dodatkowo postępowanie może pomóc w uniknięciu odpowiedzialności osobistej za długi w przypadku zarządów spółek.

Do upadłości firmy może dojść wtedy, gdy będą spełnione właściwe wymogi:
– niewypłacalność firm będąca efektem problemów finansowych przez co najmniej 3 miesiące
– posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli
– złożenie wniosku o upadłość firmy jednoosobowej do sądu w terminie 30 dni od powstania niewypłacalności

Co dzieje się z długami firmy po jej upadłości?

W ramach zagadnienia jak bankructwo firmy a długi sposób regulowania zobowiązań jest zawarty w przepisach Prawa upadłościowego. Stanowi ono, że długi spłacane są z masy upadłościowej stworzonej przez majątek firmy zarządzany przez syndyka.

Zatem wtedy, gdy chodzi o kwestię jak bankructwo firmy a kredyty, spłata zobowiązań następuje z majątku firmy, który wyprzedawany jest przez ustanowionego przez sąd syndyka.

Należy przy tym zaznaczyć, że długi spłacane są w określonej kolejności. Wobec tego może okazać, się, że długi nie będą pokryte w pełni, ponieważ najpierw spłacane są zobowiązania z kosztów postępowania upadłościowego, potem składki, należności ze stosunku pracy. Dopiero potem spłacane są zobowiązania z tytułu długów bankowych.

Źródło: https://restrukturyzacjeslaskie.pl/upadlosc-firmy-na-slasku/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.